Walidacja metodyk analitycznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Walidacja metodyk analitycznych.

Abstrakt

Przedstawiono charakterystykę podstawowych parametrów niezbędnych do walidacji metodyki analitycznej. Opisano także sposoby określania i wyznaczania parametrów walidacyjnych, podając przykładowe sposoby ich obliczania na podstawie wyników własnych badań. Zestawiono również podstawowe definicje i pojęcia związane z walidacją.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 10, strony 1071 - 1100,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Konieczka P.: Walidacja metodyk analitycznych.// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 10., nr. 10 (2003), s.1071-1100
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi