Weakly non-local theories of damage and plasticity based on balance of dissipative material forces - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Weakly non-local theories of damage and plasticity based on balance of dissipative material forces

Abstrakt

Wykazano, że założenie o siłach materialnych oraz odpowiadających im równaniach równowagi w połączeniu z klasycznymi prawami dynamiki w przestrzeni fizycznej, pozwoliło na sformułowanie teoretycznych podstaw w zakresie słabo-nielokalnych gradientowych modeli zniszczenia i plastyczności. Odpowiednie równania równowagi w przestrzeni fizycznej i materialnej oraz pierwsze i drugie prawo termodynamiki zapisano w postaci całkowej. Następnie wyprowadzono lokalne prawa i sformułowano ogólną strukturę termodynamicznie zgodnych równań konstytutywnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Stumpf H., Makowski J., Hackl K., Górski J.: Weakly non-local theories of damage and plasticity based on balance of dissipative material forces// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi