Weryfikacja poziomu nienaruszalności funkcji związanych z bezpieczeństwem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Weryfikacja poziomu nienaruszalności funkcji związanych z bezpieczeństwem

Abstrakt

Funkcje związane z bezpieczeństwem są realizowane przez systemy sterowania i zabezpieczeń zawierające elementy elektryczne, elektroniczne i programowalne elektroniczne (E/E/PE). Systemy te należą do środków pozwalających na zmniejszenie ryzyka pochodzącego od instalacji technicznej i procesu. Właściwe zaprojektowanie systemu E/E/PE realizującego funkcje związane z bezpieczeństwem jest problematyczne. Zagadnienia weryfikacji poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (ang. safety integrity level) omówiono w części szóstej normy PN-EN 61508 oraz w normach sektorowych PN-EN 61511 i PN-EN 62061.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego strony 93 - 114
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Śliwiński M.: Weryfikacja poziomu nienaruszalności funkcji związanych z bezpieczeństwem// W : Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego/ ed. Kazimierz T. Kosmowski Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015, s.93-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi