Wielka rura - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielka rura

Abstrakt

Rury wielkośrednicowe ciśnieniowe z polietylenu. Zakres średnic. Nowa produkcja. Możliwości modyfikacji właściwości. Transport wodą odcinków kilkusetmetrowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Instalatora strony 14 - 15,
ISSN: 1505-8336
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Wielka rura// Magazyn Instalatora. -., (2018), s.14-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi