Wieloatrybutowy model decyzyjny do celów oceny elementów sieci elektroenergetycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wieloatrybutowy model decyzyjny do celów oceny elementów sieci elektroenergetycznej

Abstrakt

W referacie przedstawiono propozycję systemu do oceny elementów linii elektroenergetycznej niskiego napięcia pod katem ich kwalifikacji do remontu lub modernizacji. Otrzymany wieloatrybutowy model decyzyjny charakteryzuje się bardzo dużą liczbą wariantów decyzyj-nych a zawarte w nim dane mają charakter jakościowy i ilościowy. Zaproponowano metodę wyboru rozmytego do wstępnej selekcji wariantów decyzyjnych. Zamieszczono uwago doty-czące dalszych obliczeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kwiesielewicz M., Jaworska M.: Wieloatrybutowy model decyzyjny do celów oceny elementów sieci elektroenergetycznej // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi