Wizualizacja 3D w standardzie OPENGL obiektu architektonicznego na podstawie danych fotogrametrycznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wizualizacja 3D w standardzie OPENGL obiektu architektonicznego na podstawie danych fotogrametrycznych.

Abstrakt

Artukył obejmuje założenia technologiczne oraz rozwiązania praktyczne dla tworzenia aplikacji w OpenGL dla rekonstrukcji i wizalizacji fotogrametrycznej obiektów architektonicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Janowski A., Sawicki P., Szulwic J.: Wizualizacja 3D w standardzie OPENGL obiektu architektonicznego na podstawie danych fotogrametrycznych.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi