Wizyjny system pomiaru wybranych parametrów odbieraków prądu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wizyjny system pomiaru wybranych parametrów odbieraków prądu

Abstrakt

Odbierak prądu jest elementem pojazdu trakcyjnego, służącym do ruchomego, stykowego połączenia obwodu głównego tego pojazdu z przewodem sieci trakcyjnej. Niewłaściwy stan techniczny tych ważnych elementów toru głównego pojazdu skutkuje ich nieprawidłową współpracą z siecią jezdną. Diagnostyka techniczna lokomotyw obejmuje swym zakresem m.in. badanie napędu powietrznego pantografów. W dokumentach normatywnych, określających wymagania stawiane odbierakom prądu i metodykę ich badania, określa się, że ruch pionowy ślizgacza przy podnoszeniu i opuszczaniu za pomocą napędu powietrznego powinien odbywać się płynnie, bez zatrzymań i gwałtownych zmian prędkości, a jego dojście do przewodu i opadanie powinno się odbywać bez uderzeń. W celu umożliwienia wymiernej oceny stanu napędu odbieraków definiuje się miary parametrów czasowych określonych jako czas podnoszenia, czas opuszczania oraz czas odłączenia się styku ślizgacza. Diagnoza pod kątem tych parametrów odbywa się podczas przeglądów kontrolnych lokomotyw. W artykule przedstawiono projekt i realizację innowacyjnego, automatycznego stanowiska pomiarowego z zastosowaniem wizyjnych technik rozpoznawania obrazów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Transportu Szynowego strony 61 - 64,
ISSN: 1232-3829
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Judek S., Sawczuk M., Więckiewicz D.: Wizyjny system pomiaru wybranych parametrów odbieraków prądu// TTS Technika Transportu Szynowego. -., nr. nr 3 (2010), s.61-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi