Właściwości kompozytów Al-Si-Fe-Cu otrzymanych in situ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości kompozytów Al-Si-Fe-Cu otrzymanych in situ

Abstrakt

Przeprowadzono badania wybranych właściwości kompozytów o osnowie Al-Si z wydzieleniami fazy AlSi4Fe utworzonej in situ przez mieszanie proszków Fe i Cu z ciekłym stopem Al. Zbadano zachowanie materiału przy ściskaniu, twardość oraz zużycie ścierne w warunkach tarcia suchego o płytkę stalową poruszającą się ruchem posuwisto zwrotnym. Przeanalizowano obrazy SEM powierzchni tarcia oraz przekrojów, w celu określenia mechanizmu zużycia ściernego. Uzyskane kompozyty charakteryzują się lepszą twardością (100%), wytrzymałością na ściskanie (60-250%) i mniejszym zużyciem ściernym niż czysty stop Al-Si.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 69 - 73,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Imielińska K.: Właściwości kompozytów Al-Si-Fe-Cu otrzymanych in situ// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.69-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi