Właściwości stali S460M napawanej pod wodą metodą lokalnej komory suchej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości stali S460M napawanej pod wodą metodą lokalnej komory suchej

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań próbek ze stali S460M wykonanych pod wodą metodą lokalnej komory suchej. Pomiary twardości oraz analiza strukturalna wykazały, że dla określonych ilości wprowadzonego ciepła możliwe jest wykonanie złączy bez niezgodności spawalniczych. Stwierdzono formowanie się w pewnych warunkach pęknięć zimnych w SWC wywołanych procesami odprowadzania ciepła z materiału, które są charakterystyczne dla spawania metodą lokalnej komory suchej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa nr 89, strony 5 - 10,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Rogalski G., Fydrych D., Łabanowski J.: Właściwości stali S460M napawanej pod wodą metodą lokalnej komory suchej// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. 89., nr. 5 (2017), s.5-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi