Wody opadowe – zagadnienia związane z finansowaniem. Ograniczenie spływu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wody opadowe – zagadnienia związane z finansowaniem. Ograniczenie spływu

Abstrakt

Nowe prawo wodne. Zmiana zasad postępowania z wodami opadowymi. Instrumenty finansowe wspierające ograniczenie ilościowe spływów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Instalatora strony 42 - 43,
ISSN: 1505-8336
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Wody opadowe – zagadnienia związane z finansowaniem. Ograniczenie spływu// Magazyn Instalatora. -., nr. 8 (2018), s.42-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi