Problemy z deszczem. Wody opadowe – ustalenia ilościowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy z deszczem. Wody opadowe – ustalenia ilościowe

Abstrakt

Problemy określenia wskaźników ilościowych przy zagospodarowaniu wód opadowych w Polsce. Wymagania formalne, problematyczność ustaleń ilościowych wg wzorów empirycznych. Tworzenie atlasu elektronicznego. Problem zdarzeń niemieszczących się typowych schematach. Zmiany wprowadzane nową ustawą prawo wodne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Instalatora strony 42 - 43,
ISSN: 1505-8336
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Problemy z deszczem. Wody opadowe – ustalenia ilościowe// Magazyn Instalatora. -., nr. 4 (2018), s.42-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi