Wpływ anizotropii w modelowaniu odkształcenia podłoża wywołanego drążeniem tunelu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ anizotropii w modelowaniu odkształcenia podłoża wywołanego drążeniem tunelu

Abstrakt

Problematyka dotycząca modelowania numerycznego zagadnienia odkształcenia podłoża gruntowego wywołanego drążeniem tunelu metodą tarczową w gruntach o anizotropowej charakterystyce mechanicznej. Rodzaje anizotropii gruntów. Modelowanie anizotropii sztywności gruntów w zakresie małych i pośrednich odkształceń. Różnice w modelowaniu odkształcenia wywołanego drążeniem tunelu wynikające z przyjęcia różnych wartości parametrów opisujących anizotropię sztywności gruntów. Dyskusja dotycząca otrzymanych wyników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 705 - 715,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Cudny M., Partyka E.: Wpływ anizotropii w modelowaniu odkształcenia podłoża wywołanego drążeniem tunelu// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2015), s.705-715
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi