Wpływ domieszkowania w podsieci B wysokotemperaturowego przewodnika protonowego LaNbO4 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ domieszkowania w podsieci B wysokotemperaturowego przewodnika protonowego LaNbO4

Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę wpływu domieszkowania w podsieci B niobanu lantanu korzystając z opublikowanych wyników zespołów badawczych z całego świata. Przeanalizowano wpływ domieszkowania pod kątem domieszek akceptorowych i izowalentnych. Przeanalizowano wpływ zastosowania wielu różnych domieszek tj. Ga, Ge, Si, Ti i Mn na strukturę fazową i przewodność elektryczną materiału. Domieszkowanie akceptorowe w podsieci B pozwala na uzyskanie materiałów o wyższej przewodności protonowej w porównaniu do materiału niedomieszkowanego, lecz uzyskiwane wartości przewodności są o co najmniej o rząd wielkości niższe niż w przypadku niobanu lantanu domieszkowanego akceptorowo wapniem w podsieci A (rzędu 10-3 S/cm dla 900°C). Przeanalizowano wpływ domieszkowania izowalentnego na przykładzie domieszek tantalu i wanadu. Domieszkowanie tantalem powoduje wzrost temperatury przemiany fazowej niobanu lantanu, natomiast domieszkowanie wanadem spadek temperatury przemiany fazowej. Zdolność manipulacji temperaturą przemiany fazowej materiału poprzez domieszkowanie pozwala na eliminację problemu związanego ze zmianą kluczowych, ze względu na przyszłe zastosowania, właściwości materiału (tj. energii aktywacji przewodnictwa, współczynnika rozszerzalności temperaturowej) wraz ze zmianą temperatury.

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wachowski S.: Wpływ domieszkowania w podsieci B wysokotemperaturowego przewodnika protonowego LaNbO4// W : Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki : Nauki Inżynieryjne. - Tom V/ ed. dr inż. Marcin Kuczera Kraków: Creative Time, 2013, s.201-207
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi