Wpływ dyssypacji energii kinetycznej na rozkład prędkości w strugach. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ dyssypacji energii kinetycznej na rozkład prędkości w strugach.

Abstrakt

Opracowanie dotyczy modelowania dyssypacji energii kinetycznej turbulencji w modelu k-ε i jej wpływu na rozkład prędkości w strudze gazów. W artykule zestawiono dane literaturowe i eksperymentalne z wynikami symulacji numerycznej dla różnych wariantów stosowanego modelu turbulencji. Na potrzeby opracowania zaimplementowano do kodu komercyjnego FLUENT dodatkowe człony źródłowe w równaniu dyssypacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne Technologie i Konwersja Energii strony 381 - 386
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Zakrzewski W.: Wpływ dyssypacji energii kinetycznej na rozkład prędkości w strugach.// Współczesne Technologie i Konwersja Energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wydz. Wydział Mechaniczny PG, 2012, s.381-386
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi