Wpływ kształtu otwartego obiektu ferromagnetycznego na pole magnetyczne.Influence of shape of open ferromagnetic object on magnetic field. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ kształtu otwartego obiektu ferromagnetycznego na pole magnetyczne.Influence of shape of open ferromagnetic object on magnetic field.

Abstrakt

Obiekt o właściwościach ferromagnetycznych znajdujący się w ziemskim polu magnetycznym zaburza równomierność tego pola. Przestrzenny rozkład zaburzenia pola zależy od wielu czynników, w tym między innymi od rozmiarów i kształtu obiektu, od jego właściwości ferro-magnetycznych i od położenia względem wektora ziemskiego pola magnetycznego. Na podstawie pomiaru rozkładu pola magnetycznego wokół obiektu można dokonać lokalizacji i identyfikacji obiektu.Celem pracy jest określenie wpływu kształtu obiektu na właściwości pola magnetycznego w bliskiej i dalszej odległości. Rozkłady pola wyznaczono jako pole od dipola magnetycznego i obliczone przy pomocy pakietu OPERA 3D.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Jakubiuk K., Zimny P., Wołoszyn M., Młyński A.: Wpływ kształtu otwartego obiektu ferromagnetycznego na pole magnetyczne.Influence of shape of open ferromagnetic object on magnetic field.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi