Wpływ procesów utleniania na budowę warstwy napawanej ze stopu kobaltu = Oxidation process influence on the morphology the cobalt alloy clad layer - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ procesów utleniania na budowę warstwy napawanej ze stopu kobaltu = Oxidation process influence on the morphology the cobalt alloy clad layer

Abstrakt

Warstwę napawaną laserowo ze stopu kobaltu poddano utlenianiu w różnych warunkach. Na powierzchni otrzymano różniące się warstwy tlenków o zróżnicowanej morfologii. Brak było widocznych zmian w mikrostrukturze napoiny. Zbadano także wpływ utleniania na twardość warstwy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Smoleńska H.: Wpływ procesów utleniania na budowę warstwy napawanej ze stopu kobaltu = Oxidation process influence on the morphology the cobalt alloy clad layer// Materiały i Technologie.. -., (2006), s.236-241
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi