Wpływ przesuwników fazowych na stabilność systemu elektroenergetycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ przesuwników fazowych na stabilność systemu elektroenergetycznego

Abstrakt

W referacie przedstawiono wpływ przesuwników fazowych typu FACTS na możliwość poprawy stabilności kątowej. Prezentowane wyniki otrzymano w wyniku symulacji dynamicznej wykonanej na modelu matematycznym układu trójmaszynowego współpracującego z siecią 400 kV. W modelach zespołów wytwórczych uwzględniono modele turbin z ich regulatorami oraz modele generatorów synchronicznych z ich układami wzbudzenia i regulacji napięcia. Przesuwnik fazowy typu FACTS zamodelowano z uwzględnieniem regulatora napięcia i mocy czynnej. Analizy wpływu przesuwnika fazowego na stabilność systemu wykonano dla zakłóceń prowadzących do utraty stabilności globalnej - zwarcia oraz stabilności lokalnej lub napięciowej - zmiany obciążeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Blackout a Krajowy System Elektroenergetyczny : edycja 2016 strony 99 - 108
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Sarnicki M., Tarakan B., Tarakan K., Zajczyk R.: Wpływ przesuwników fazowych na stabilność systemu elektroenergetycznego// Blackout a Krajowy System Elektroenergetyczny : edycja 2016/ ed. Józef Lorenc, Andrzej Demenko Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2016, s.99-108
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 92 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi