Wpływ przyłączania farm wiatrowych na lokalne sieci elektroenergetyczne w warunkach polskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ przyłączania farm wiatrowych na lokalne sieci elektroenergetyczne w warunkach polskich

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na problemach związanych z opracowaniem ekspertyz wpływu elektrowni i farm wiatrowych na system ektroenergetyczny. Obowiązek opracowania takiego dokumentu przed przyłączeniem każdego źródła do sieci wynika z Rozp. Min. Gosp. z dnia 25 września 2000 r. (Dz. U. 85, poz. 975). Omówiono praktyczne aspekty opracowania ekspertyz, w tym ich zakres rzeczowy i problem pozyskiwania danych, a także niektóre problemy szczegółowe do których należą: zagrożenia dla jakości napięcia, racjonalny stopień kompensacji mocy biernej, poziom mocy zwarciowej jako kryterium dopuszczalności przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 623 - 626,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi