Wpływ stopowania laserowego z użyciem nanorurek węglowych stopu Ti13Nb13Zr do zastosowań biomedycznych na jego wybrane własności mechaniczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ stopowania laserowego z użyciem nanorurek węglowych stopu Ti13Nb13Zr do zastosowań biomedycznych na jego wybrane własności mechaniczne

Abstrakt

Do eksperymentu użyto stopu tytanu Ti13Nb13Zr, który ze względu na swój skład chemiczny i właściwości mechaniczne stanowi materiał do zastosowań w inżynierii medycznej. Celem pracy była ocena wpływu stopowania laserowego stopu Ti13Nb13Zr z powłoką z wielościennych nanorurek węglowych na jego właściwości mechaniczne (chropowatość, nanotwardość, moduł Younga). Do wytworzenia powłoki węglowej wykorzystano metodę osadzania elektroforetycznego (EDP). Modyfkację laserową przeprowadzono przy użyciu impulsowego lasera Nd:YAG. Zastosowano moc impulsu 800 W i czas impulsu 0,5 ms oraz 1 ms. Właściwości mechaniczne zmierzono za pomocą nanoindentera, zaś chropowatość z użyciem mikroskopu sił atomowych (AFM). Zastosowanie powłoki z wielościennych nanorurek węglowych do stopowania laserowego stopu Ti13Nb13Zr oraz odpowiedni dobór parametrów procesu pozwoliły na podwyższenie właściwości mechanicznych (nanotwardość wzrosła ponad dwukrotnie) w stosunku do własności materiału rodzimego, nastąpiło również ujednolicenie właściwości w obrębie badanej powierzchni.

Cytowania

 • 3

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 179 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa strony 18 - 23,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Rogala-Wielgus D., Marzec-Michalska B., Bartmański M.: Wpływ stopowania laserowego z użyciem nanorurek węglowych stopu Ti13Nb13Zr do zastosowań biomedycznych na jego wybrane własności mechaniczne// Przegląd Spawalnictwa. -., iss. 7 (2018), s.18-23
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.26628/ps.v90i7.935
Bibliografia: test
 1. Marciniak J.: Biomateriały, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 2. Dresselhaus M. S., Dresselhaus G., Avouris P.: Carbon Nanotubes: Syn- thesis, Structure, Properties, and Applications. Springer-Verlag Berlin He- idelberg 2001. otwiera się w nowej karcie
 3. Bachmatiuk A.: Praca doktorska: Badania nad technologią otrzymywania i właściwościami nanorurek węglowych, Politechnika Szczecińska. Wy- dział Technologii i Inżynierii Chemicznej. Instytut Technologii Chemicz- nej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Szczecin 2008.
 4. Dlugon E., Simka W., Franczek-Szczypta A., Niemiec W., Markowski J., Szymanska M., Blazewicz M.: Carbon nanotube-based coatings on tita- nium, Bull. Mater. Sci., Vol. 38, No. 5, September 2015, pp. 1339-1344. otwiera się w nowej karcie
 5. Bartmański M., Berk A., Wójcik A.: The Determinants of Morphology and Properties of the Nanohydroxyapatite Coating Deposited on the Ti13Nb13Zr Alloy by Electrophoretic Technique, Advances in Materials Science, Vol. 16, No. 3 (49), 2016. otwiera się w nowej karcie
 6. Sidun J., Dąbrowski J. R.: Aspekty biomechaniczne uszkodzeń minipły- tek zespalających kości twarzoczaszki, MOTROL, 2009, 11c, s. 176-181. otwiera się w nowej karcie
 7. Niinomi M., Narushima T., Nakai M.: Advances in Metallic Biomaterials, Tissues, Materials and Biological Reactions, Springer Series in Biomate- rials Science and Engeenering, 2015. otwiera się w nowej karcie
 8. Voggenreiter G., Leiting S., Brauer H., Leiting P., Majetschak M., Barden- heuer M., Obertacke U.: Immuno-inflammatory tissue reaction to stain- less-steel and titanium plates used for internal fixation of long bones, Biomaterials 24, 2003, pp. 247-254. otwiera się w nowej karcie
 9. Besra L., Liu M.: A review on fundamentals and applications of elec- trophoretic deposition (EPD). Progress in Materials Science 52, 2007, pp. 1-61. otwiera się w nowej karcie
 10. Yamaguchi T., Hagino H.: Formation of titanium carbide layer by laser alloying with a light-transmitting resin. Optics and Lasers in Engineering 88, 2017, pp. 13-19. otwiera się w nowej karcie
 11. Borek A., Grzelka R., Klimpel A., Mucha S., Ścibisz B.: Technologie lase- rowe spawania, wytwarzania i obróbki cieplnej warstw wierzchnich, Prze- gląd Spawalnictwa vol. 85, nr 10, 2013. otwiera się w nowej karcie
 12. Makuch N., Kulka M., Dziarski P., Przestacki D.: Laser surface alloying of commercially pure titanium with boron and carbon. Optics and Lasers in Engineering 57, 2014, pp. 64-81. otwiera się w nowej karcie
 13. Miklaszewski A., Kaczmarek M., Jurczyk M. U.: Powierzchniowe stopo- wanie mikroplazmowe jako nowe podejście w zakresie modyfikacji bio- materiałów tytanowych, Przegląd Spawalnictwa vol. 89, nr 10, 2017. otwiera się w nowej karcie
 14. Filip R.: Kształtowanie mikrostruktury warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V poprzez stopowanie laserowe, Inżynieria Materiałowa 5, 2005.
 15. Filip R.: Alloying of surface layer of the Ti-6Al-4V titanium alloy through the laser treatment. Journal of Achievements in Materials and Manufac- turing Engineering, vol. 15, 1-2, 2006. otwiera się w nowej karcie
 16. Michalak M., Łatka L., Sokołowski P.: Porównanie właściwości mecha- nicznych powłok natryskiwanych plazmowo proszkowo I z zawiesin. Przegląd Spawalnictwa, vol. 89 nr 10, 2017. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 317 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi