Wpływ stopy procentowej na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw po wstąpieniu Polski do UE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ stopy procentowej na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw po wstąpieniu Polski do UE

Abstrakt

Polska jako członek struktur Unii Europejskiej, i jej gospodarką w szczególności, traktowana jest przez otoczenie międzynarodowe jako bardziej wiarygodna i stabilna.Przynależność ta daje również możliwości szerszego dostępu do środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich, niezbędnych do podejmowania inwestycji.Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu realnej stopy procentowej na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw po wstąpieniu Polski do struktur UE. Udowodniono hipotezę o spadku znaczenia stopy procentowej na aktywność przedsiębiorstw w Polsce po akcesji naszego kraju do struktur Unii Europejskiej.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Contemporary Economics strony 49 - 60,
ISSN: 2084-0845
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M., Szymczak A.: Wpływ stopy procentowej na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw po wstąpieniu Polski do UE// Contemporary Economics. -., iss. nr 3 (2010), s.49-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi