Wpływ systemów oświetleniowych LED na zaburzenia nisko częstotliwościowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ systemów oświetleniowych LED na zaburzenia nisko częstotliwościowe

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analizy wpływu systemów oświetleniowych opartych o oprawy LED w dwóch różnych konfiguracjach stosowania na ogólny poziom zaburzeń mało częstotliwościowych. Dodatkowo przeprowadzono badania dostępnych komercyjnie układów oświetleniowych LED oraz jarzeniowych w izolowanym środowisku pracy, badając wpływ wysokich poziomów zaburzeń na charakterystyki ich pracy. W podsumowaniu zaprezentowano proponowane kierunki rozwoju zarówno doboru układów oświetleniowych LED jak i proponowanych dróg ich dalszego rozwoju.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 29 - 32,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Galla S., Włas M.: Wpływ systemów oświetleniowych LED na zaburzenia nisko częstotliwościowe// Przegląd Elektrotechniczny. -., nr. 3 (2019), s.29-32
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/48.2019.03.07
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi