Wpływ typów skrzyżowań w sieci ulic na sprawność funkcjonowania transportu indywidualnego w miastach średniej wielkości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ typów skrzyżowań w sieci ulic na sprawność funkcjonowania transportu indywidualnego w miastach średniej wielkości

Abstrakt

Referat dotyczy określenia wpływu rozwoju motoryzacji na funkcjonowanie transportu indywidualnego miast średnich. Analizy przeprowadzone zostały na przykładzie miasta teoretycznego o promienisto-obwodnicowym układzie geometrycznym sieci ulicznej. Autor podjął próbę uzasadnienia tezy, iż prawidłowa lokalizacja poszczególnych typów skrzyżowań w zależności od odległości do obszarów centralnych powoduje poprawę sprawności układu ulicznego miasta. W końcowej części przedstawiono wstępne wyniki wpływu typu skrzyżowań w sieci ulicznej na wybrane miary jej sprawności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo strony 445 - 454,
ISSN: 0434-0779
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Oskarbski J.: Wpływ typów skrzyżowań w sieci ulic na sprawność funkcjonowania transportu indywidualnego w miastach średniej wielkości// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo. -., nr. 1559, z. 95 (2002), s.445-454
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi