Wpływ typu konstrukcji nawierzchni tramwajowej na poziom generowanego hałasu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ typu konstrukcji nawierzchni tramwajowej na poziom generowanego hałasu

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę wpływu typu konstrukcji nawierzchni tramwajowej na poziom generowanego hałasu. Wskazano na konieczność racjonalizacji doboru typu nawierzchni tramwajowej, w zależności od lokalizacji i otoczenia linii tramwajowej. Przedstawiono wady i zalety różnych rozwiązań technicznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1 - 0,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zariczny J., Grulkowski S.: Wpływ typu konstrukcji nawierzchni tramwajowej na poziom generowanego hałasu// Logistyka. -., nr. nr 2 (2010), s.1-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi