Wpływ warunków techniczno - eksploatacyjnych na występowanie i rozwój wad w szynach kolejowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ warunków techniczno - eksploatacyjnych na występowanie i rozwój wad w szynach kolejowych

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano odcinek doświadczalny oraz przeanalizowano sześć wybranych przypadków wpływu warunków techniczno-eksploatacyjnych na występowanie i rozwój wad.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny strony 134 - 137,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Zariczny J.: Wpływ warunków techniczno - eksploatacyjnych na występowanie i rozwój wad w szynach kolejowych// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. nr 9-10 (2011), s.134-137
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi