Wpływ zawartości jonów chlorkowych w brzeczce i piwie na korozję wżerową instalacji browarniczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ zawartości jonów chlorkowych w brzeczce i piwie na korozję wżerową instalacji browarniczych

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości jonów chlorkowych w piwie na zagrożenie korozja wżerową stali stopowej. Badania wskazują, że wzrost stężenia jonów chlorkowych zwiększa zagrożenie korozją wżerową, występuje brak prostej korelacji pomiędzy zawartością jonów chlorkowych a podatnością stali na korozję.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Osiągnięcia naukowo-techniczne w słodownictwie i browarnictwie = Scientific and technical achievements in malting and brewing. strony 123 - 128
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Krakowiak S., Orlikowski J., Subocz M.: Wpływ zawartości jonów chlorkowych w brzeczce i piwie na korozję wżerową instalacji browarniczych// Osiągnięcia naukowo-techniczne w słodownictwie i browarnictwie = Scientific and technical achievements in malting and brewing./ ed. red. P.Antkiewicz i A. Poreda. - Uniwersytet Rolniczy. Kraków: OSWI-NAUKA-PRZEMYSł, 2010, s.123-128
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi