Współczesne przemiany struktury miast i obszarów metropolitalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współczesne przemiany struktury miast i obszarów metropolitalnych

Abstrakt

Artykuł związany jest z problemem równoważenia rozwoju przestrzennego współczesnych miast. Poruszono w nim kwestie związane z "cyklem życia" miasta oraz roli procesów rewitalizacji i suburbanizacji we współczesnych przemianach struktur miejskich

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Miasto idealne - miasto zrównoważone strony 141 - 152
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Lorens P.: Współczesne przemiany struktury miast i obszarów metropolitalnych// W : Miasto idealne - miasto zrównoważone/ ed. Anna Kalinowska Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2015, s.141-152
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 142 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi