Współczesne sterowanie przepływem produkcji. Produkcja rozdzielnic niskiego napięcia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współczesne sterowanie przepływem produkcji. Produkcja rozdzielnic niskiego napięcia

Abstrakt

Celem artykułu jest przestawienie metod organizacji oraz sterowania produkcją współczesnego zakładu produkcyjnego specjalizującego się w produkcji wielogabarytowych rozdzielnic. W artykule zostało przedstawione przede wszystkim współczesne sterowanie procesem produkcyjnym rozdzielnic i związanym z nim przepływem materiałów i informacji w taki sposób, aby zamawianie materiałów, uruchamianie zleceń produkcyjnych oraz dostawa wyrobów przebiegała zgodnie z planem produkcji (zgodnie z głównym harmonogramem produkcji) a więc: planowanie obciążeń, wyznaczanie terminów rozpoczęcia i zakończenia wyrobów i operacji, przydział operacji do stanowisk, kontrolę postępu prac sprawdzanie wykorzystania czasu pracy pracowników i maszyn, podejmowanie działań korekcyjnych , analiza warunków przyjęcia na budowę gotowych prefabrykowanych materiałów oraz kontrola jakości robót.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej strony 7 - 39,
ISSN: 1896-2505
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Drozd R.: Współczesne sterowanie przepływem produkcji. Produkcja rozdzielnic niskiego napięcia// Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. -., nr. 10 (2010), s.7-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi