Współpraca bibliotek w ramach Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współpraca bibliotek w ramach Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego

Abstrakt

Artykuł omawia złączenie się bibliotek lokalnych w prace zespołów bibliotecznych na przykładzie TZB oraz wskazuje na różne aspekty współpracy w ramach zespołu katalogowania w Narodowym ''Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym. strony 109 - 119
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jackowicz-Korczyńska J.: Współpraca bibliotek w ramach Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego// Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym./ Gdańsk: Wydaw. Ateneum Szkoły Wyższej, 2011, s.109-119
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi