Współpraca systemu zarządzania z modułem wymiarowania zasobów w Systemie IIP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współpraca systemu zarządzania z modułem wymiarowania zasobów w Systemie IIP

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie współpracy dwuetapowego wymiarowania z systemem zarządzania na poziomie warstw L1 i L2 architektury Systemu IIP. Omówiono zadania systemu zarządzania oraz modułu wymiarowania, zrealizowane algorytmy optymalizacji oraz uniwersalne styki z systemem zarządzania oraz Równoległymi Internetami.

Autorzy

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Inżynieria Internetu Przyszłości. - Cz. 2 strony 38 - 45
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Granat J., Bielecki J., Szymak W., Wajda K., Kantor M., Gozdecki J., Rak J.: Współpraca systemu zarządzania z modułem wymiarowania zasobów w Systemie IIP// W : Inżynieria Internetu Przyszłości. - Cz. 2/ ed. red. W. Burakowski, P. Krawiec. Warszawa: Oficyna Wydawnicz PW, 2013, s.38-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi