Wstęp do badań wpływu ciśnienia na drgania mechaniczne na potrzeby modelowania ładunków rakiet kosmicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wstęp do badań wpływu ciśnienia na drgania mechaniczne na potrzeby modelowania ładunków rakiet kosmicznych

Abstrakt

Środowisko dynamiczne rakiety kosmicznej jest wyjątkowo trudne dla ładunków wynoszonych w przestrzeń kosmiczną. W świetle zwiększonego zapotrzebowania na wynoszenie delikatnych eksperymentów, coraz dokładniej badane są drgania w trakcie lotu takiej rakiety. Aby przeanalizować wpływ drgań rakiety na ładunek, należy utworzyć model fizyczny, a następnie matematyczny odzwierciedlający zjawiska tam zachodzące. Jednym z ważniejszych czynników jest zmniejszone ciśnienie. W celu zbadania wpływu zmniejszonego ciśnienia na takie parametry jak częstość drgań własnych czy współczynnik tłumienia drgań, zbudowano stanowisko laboratoryjne umożliwiające pomiar tych własności w szerokim zakresie ciśnień powietrza. W tej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań. Przeanalizowano również modele MES stanowiska. Obliczenia wykonano na komputerach Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowe.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Projektowanie Mechatroniczne Zagadnienia Wybrane strony 105 - 112
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski A., ELWERTOWSKA A., Galewski M.: Wstęp do badań wpływu ciśnienia na drgania mechaniczne na potrzeby modelowania ładunków rakiet kosmicznych// Projektowanie Mechatroniczne : zagadnienia wybrane/ ed. Michał Mańka Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, 2018, s.105-112
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi