Wybór sposobu posadowienia budynku w trudnych warunkach geotechnicznych na terenie Głównego Miasta w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybór sposobu posadowienia budynku w trudnych warunkach geotechnicznych na terenie Głównego Miasta w Gdańsku

Abstrakt

W niektórych przypadkach czynnikiem determinującym projektowane rozwiązania może być w podłożu warstwy kulturowej, zawierającej pozostałości po dawnych obiektach przedstawiających obecnie wartość archeologiczną. W pracy rozważano różne warianty fundamentowania dwóch 3 kondygnacyjnych budynków mieszkalnych, posadowionych na słabonośnej warstwie kulturowej. Przeprowadzono analizę kilku sposobów posadowienia, wybierając w standardowy sposób rozwiązania optymalne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje nr 82, strony 79 - 86,
ISSN: 0324-9883
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Gazda J., Kapuściński A.: Wybór sposobu posadowienia budynku w trudnych warunkach geotechnicznych na terenie Głównego Miasta w Gdańsku// Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. -Vol. 82., nr. 31 (2002), s.79-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi