Wybrane elementy procesu doboru pracowników - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane elementy procesu doboru pracowników

Abstrakt

W rozdziale scharakteryzowano wybrane elementy procesu doboru pracowników. Omówiono zagadnienia takie jak m.in: znaczenie profesjonalnego przygotowania do procesu rekrutacji, sposoby dotarcia z ofertą pracy do kandydata, dokumenty rekrutacyjne - CV i list motywacyjny oraz scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Wybrane aspekty strony 104 - 117
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Tomczak M. T.: Wybrane elementy procesu doboru pracowników// Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane aspekty/ ed. Michał Tomczak, Beata Krawczyk-Bryłka Warszawa: Difin SA, 2017, s.104-117
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi