WYBRANE KIERUNKI BADAŃ W ZAKRESIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM CIEPŁA W CENTRACH DANYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WYBRANE KIERUNKI BADAŃ W ZAKRESIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM CIEPŁA W CENTRACH DANYCH

Abstrakt

W pracy przedstawiono wybrane kierunki badań związane z szeroko pojętą problematy-ką zarządzenia przepływem ciepła w nowoczesnych centrach danych. Autorzy pracy omówili trendy rozwojowe w zakresie rozwoju i ewolucji systemów zarządzania przepływem ciepła w centrach danych, z uwzględnieniem funkcji podwójnego zastosowania. W artykule wskazano także wybrane sposoby oraz zaprezentowano koncepcję i podstawowe założenia aktywnego systemu zarządzania przepływem ciepła, wskazując kluczowe możliwości i funkcje opracowanego przez zespół Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o. o. systemu, będącego rezul-tatem realizacji projektu badawczo-rozwojowego nr POIG.01.04.00-22-063/13.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego strony 271 - 282,
ISSN: 1898-3189
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Pacuszka M., Sokół M., Opaliński A., Łącki W., Sajdak M., Smyk R., Pączek B.: WYBRANE KIERUNKI BADAŃ W ZAKRESIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM CIEPŁA W CENTRACH DANYCH// Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego. -., nr. IX, cz.III (2015), s.271-282
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi