Wybrane zagadnienia diagnostyki uszkodzeń przekształtników energoelektroni-cznych w czasie rzeczywistym. **2003, 98 s., 75 rys., bibliogr. 102 poz.Rozprawa Doktorska /02.12.2003/Promotor: dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. nadzw. PG - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane zagadnienia diagnostyki uszkodzeń przekształtników energoelektroni-cznych w czasie rzeczywistym. **2003, 98 s., 75 rys., bibliogr. 102 poz.Rozprawa Doktorska /02.12.2003/Promotor: dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. nadzw. PG

Abstrakt

W Pracy przedstawiono dwie metody diagnostyczne umożliwiające wykrywanie i rozpoznawanie uszkodzeń łączników energoelektronicznych w falownikach napięcia pracujących w elektrycznych układach napędowych. W obu metodach zastosowano technikę wykrywania uszkodzeń, polegającą na stałym monitorowaniu sygnałów diagnostycznych uzyskiwanych w wyniku analizy prądów wyjściowych falownika zasilającego silnik elektryczny. Aby zapewnić możliwość detekcji i lokalizacji uszkodzeń w czasie rzeczywistym, dla dowolnego stanu pracy maszyny, zaproponowano wykorzystanie analizy prądu w ruchomym oknie o szerokości dopasowywanej automatycznie do długości okresu podstawowej harmonicznej prądu. Właściwa szerokość okna jest zapewniana dzięki zastosowaniu próbkowania ze stałym odstępem kątowym („próbkowanie w dziedzinie kąta”).W rozprawie przedstawiono również praktyczną realizację ekspertowego systemu projektowania i weryfikacji algorytmów diagnostycznych DIALOG. Opracowanie takiego narzędzia miało na celu uproszczenie działań związanych z koncepcyjnym projektowaniem algorytmów wykorzystywanych w systemach diagnostycznych. Program umożliwia zaprojektowanie oraz prostą i szybką weryfikację różnych koncepcji diagnozowania wybranego uszkodzenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi