Wydajność pracy w przemyśle w Polsce w latach 2007-2013 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wydajność pracy w przemyśle w Polsce w latach 2007-2013

Abstrakt

Wydajność pracy traktowana jest jako determinanta wzrostu przedsiębiorstw, działalności przemysłowej i całej gospodarki. Ma kluczowe znaczenie dla rozwoju przemysłu danego kraju czy regionu, gdyż stanowi o stopniu ich konkurencyjności. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian w wydajności pracy w przemyśle w Polsce oraz prezentacja i ocena wyników wydajności pracy w poszczególnych jego sektorach w latach 2007-2013. Do przeprowadzenia badań wykorzystano ogólnodostępne materiały statystyczne i elementy statystyki opisowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MARKETING I RYNEK strony 746 - 756,
ISSN: 1231-7853
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Podwysocka A.: Wydajność pracy w przemyśle w Polsce w latach 2007-2013// MARKETING I RYNEK. -., nr. 3 (2016), s.746-756
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi