Wykładnicze równanie Arrheniusa jako funkcja dojrzałości twardniejącego betonu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykładnicze równanie Arrheniusa jako funkcja dojrzałości twardniejącego betonu

Abstrakt

Poprawne określenie funkcji dojrzałości dla mieszanki betonowej warunkuje powodzenie szacowania wytrzymałości na ściskanie na bazie pomiarów temperatury in situ. W artykule omówiono zastosowanie równania Arrheniusa do opisu funkcji dojrzewania twardniejącego betonu. Szczególną uwagę zwrócono na zależności szybkości zachodzenia reakcji w odmiennych warunkach temperaturowych. Przedstawiono wyniki własnych badań na kostkach zaprawy i betonowych próbkach walcowych oraz określono ekspotencjalne krzywe dojrzewania mieszanki na cemencie hutniczym w funkcji wieku ekwiwalentnego. Podjęcie zagadnienia podyktowane jest praktycznymi aspektami wykorzystania metody do oceny wytrzymałości betonu niestandardowych konstrukcji monolitycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IX konferencja Dni Betonu :Monografie Technologii Betonu,- Tom 2 strony 611 - 626
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Mariak A., Wilde K.: Wykładnicze równanie Arrheniusa jako funkcja dojrzałości twardniejącego betonu// IX konferencja Dni Betonu :Monografie Technologii Betonu,- Tom 2/ ed. Prof. Andrzej Ajdukiewicz, Prof. Jan Biliszczuk, Prof. Lech Czarnecki, Prof. Jan Deja, Prof. Kazimierz Flaga i inni Kraków: Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016, s.611-626
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi