Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła w Unii Europejskiej. Cz. 2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła w Unii Europejskiej. Cz. 2

Abstrakt

W drugiej części artykułu omówiono podstawowe problemy polityki energetycznej w odniesieniu do energii odnawialnej oraz przykłady instalacji solarnych w wybranych krajach Unii Europejskiej, takich jak Austria, Dania, Niemcy, Grecja i Włochy. Przedstawiono powierzchnię kolektorów słonecznych, produkcję ciepła przy wykorzystaniu tych kolektorów oraz ceny jednostkowe energii elektrycznej i ciepła. We wnioskach końcowych wskazano na dużą rolę kolektorów słonecznych w produkcji ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wichowski R.: Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła w Unii Europejskiej. Cz. 2// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi