Wykorzystanie komórek Escherichia coli transformowanych genem termostabilnej beta-galaktozydazy z Pyrococcus woesei do wytwarzania galaktozylofruktozy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie komórek Escherichia coli transformowanych genem termostabilnej beta-galaktozydazy z Pyrococcus woesei do wytwarzania galaktozylofruktozy

Abstrakt

Komórki rekombinantowej Escherichia coli transformowane genem beta-galaktozydazy z Pyrococcus woesei wykorzystano jako biokatalizator syntezy galaktozylofruktozy. Największą aktywność syntezy wymienionego prebiotyku (7,6 g/L x godz)uzyskano w 80C przy pH 5,4, stosując jako substrat roztwór zawierający 10% laktozy i 20% fruktozy. Aktywność transgalaktozylacji nie ulegała istotnym zmianom podczas sześciu kolejnych szarż produkcyjnych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
BioTechnologia strony 152 - 162,
ISSN: 0860-7796
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Grubiak K., Synowiecki J.: Wykorzystanie komórek Escherichia coli transformowanych genem termostabilnej beta-galaktozydazy z Pyrococcus woesei do wytwarzania galaktozylofruktozy// BioTechnologia. -., nr. nr 1=84 (2009), s.152-162
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi