Wykorzystanie miar złożoności projektu do oceny stanu ewolucji organizacji informatycznej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie miar złożoności projektu do oceny stanu ewolucji organizacji informatycznej.

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania miar złożoności projektu do oceny stanu ewolucji organizacji informatycznej. Stan ewolucji organizacji informatycznej ma znaczenie dla powszechnego obecnie zjawiska zwinnej transformacji, tak ważnej dla obniżenia ryzyka realizacji projektów informatycznych. Autorzy pracy przedstawili na wstępie problematykę procesów ewolucji organizacji informatycznych w kontekście zmian transformacyjnych. Prezentacja tej problematyki jest kluczowa dla poszukiwania wskaźników istotnych dla oceny stanu ewolucji organizacji informatycznych. W artykule analizie poddano stosowane w praktyce metody CMMI i SCAMPI aby wyodrębnić w ramach tych metod te obszary procesów, które decydują o procesach zmian stanu organizacji informatycznych (w kontekście dojrzałości procesowej tych organizacji). Dla wyodrębnionego obszaru MA (ang. Measurements and Analysis) typowego dla ocen dojrzałości według modelu SCAMPI poddano ocenie możliwość wykorzystania metodę punktów funkcyjnych (FPA) aby wykazać przydatność tej metody do oceny stanu procesu a w konsekwencji do oceny stanu organizacji. Badanie miary procesu w oparciu o FPA zweryfikowano (w procesach adaptacji miar) w środowisku realizacji ponad 200 projektów informatycznych. Artykuł podsumowuje ocena przydatności istniejących miar procesów wytwarzania oprogramowania do oceny stanu organizacji informatycznych (ewolucji i transformacji).

Autorzy (5)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom II strony 822 - 833
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Orłowski, C., Deręgowski T., Kurzawski M., Ossowska K., Ziółkowski A.: Wykorzystanie miar złożoności projektu do oceny stanu ewolucji organizacji informatycznej.// Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom II/ ed. Pod redakcją Ryszarda Knosali Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s.822-833
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi