WYKORZYSTANIE TERAPEUTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI KRAJOBRAZU W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE – WYBRANE ZAGADNIENIA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WYKORZYSTANIE TERAPEUTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI KRAJOBRAZU W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE – WYBRANE ZAGADNIENIA

Abstrakt

Tematyką prezentowanej pracy jest próba znalezienia programu i wskazówek praktycznych do projektowania zielonych przestrzeni terapeutycznych na terenach zurbanizowanych. Na wstępie przedstawiono teorie wyjaśniające wpływ zieleni na człowieka. Następnie wyróżniono różne aspekty terapeutycznego wykorzystania zieleni w mieście. Szczególnie ważna jest rola jaką pełnią parki publiczne w budowaniu więzi społecznych. W dalszej części pracy scharakteryzowano praktyczne wskazówki do projektowania parków miejskich. Dla uzasadnienia opisano doświadczenia związane z projektowaniem krajobrazu na przykładzie parku miejskiego o cechach ogrodu terapeutycznego. Udowodniono, że terapeutyczne cechy krajobrazu można wykorzystać jako nowe narzędzie w projektowaniu tkanki miejskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna strony 105 - 118,
ISSN: 2084-7459
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Trojanowska M.: WYKORZYSTANIE TERAPEUTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI KRAJOBRAZU W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE – WYBRANE ZAGADNIENIA// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Wodna i Lądowa. -., nr. 2(630) (2013), s.105-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 115 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi