Wykorzystanie testu TOXALERT do oceny stanu wód powierzchniowych wokół zakładu przemysłowego. Application of the TOXALERT test to the evaluation of the state of surface waters arround an industrial plant - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie testu TOXALERT do oceny stanu wód powierzchniowych wokół zakładu przemysłowego. Application of the TOXALERT test to the evaluation of the state of surface waters arround an industrial plant

Abstrakt

W pracy przedstawiono badania, których celem była próba oceny wpływu działalności gospodarczej prowadzonej przez zakład przerobu ropy naftowej na elektryczność wód powierzchniowych wokół zakładu. Badano także skuteczność procesu oczyszczania ścieków, powstających w związku z tą działalnością w przyzakładowej oczyszczalni. Toksyczność pobranych próbek wód oznaczano za pomocą testu bakteryjnego z zastosowaniem organizmów Vibrio fischeri. Podjęto również próbę identyfikacji związków organicznych obecnych w badanych wodach z wykorzystaniem techniki GC-MS.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 10, strony 575 - 586,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wolska L., Mińkowski M., Kuczyńska A., Namieśnik J.: Wykorzystanie testu TOXALERT do oceny stanu wód powierzchniowych wokół zakładu przemysłowego. Application of the TOXALERT test to the evaluation of the state of surface waters arround an industrial plant// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 10., nr. 6 (2003), s.575-586
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi