Wymagane uziarnienie kamiennych narzutów okładzin kanałów żeglugowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wymagane uziarnienie kamiennych narzutów okładzin kanałów żeglugowych

Abstrakt

Charakterystyka czynników decydujących o wymiarach narzutów kamiennych w kanałach żeglugowych. Uziarnienie narzutów kamiennych i zakres wymiarów kamienia. Przesłanki określania masy kamienia i odstępstw od ustalonych wymagań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Marcinkowski T., Mazurkiewicz B.: Wymagane uziarnienie kamiennych narzutów okładzin kanałów żeglugowych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi