Materiały i elementy stosowane do wykonania lekkiej obudowy Część 3: Materiały okładzinowe kamienne i kamiennopochodne

Abstrakt

W artykule przedstawiono stosowane na obudowach ściennych zewnętrznych materiały kamienne i kamiennopochodne. Omówiono charakterystyczne parametry materiałów. Przedstawiono różnice występujące w sposobach montażu, wielkościach obciążenia. Przedstawiono właściwości przegród wykonanych z kamienia oraz powstających z materiału kamiennego.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Izolacje strony 22 - 29,
ISSN: 1427-6682
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Kowalski D.: Materiały i elementy stosowane do wykonania lekkiej obudowy Część 3: Materiały okładzinowe kamienne i kamiennopochodne// Izolacje. -., nr. 1 (2017), s.22-29
wyświetlono 25 razy
Meta Tagi