Wymiar Sprawiedliwości na rzecz jakościowego rozwoju przedsiębiorczości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wymiar Sprawiedliwości na rzecz jakościowego rozwoju przedsiębiorczości

Abstrakt

W rozdziale postawiono tezę, że nowoczesne sądownictwo przyczyni się do wzrostu jakościowego nie tylko samego zjawiska przedsiębiorczości, ale także funkcjonowania przedsiębiorców w kraju oraz na rynku wspólnotowym. Sformułowano cechy sądu odpowiedzialnego, sądu który integruje, nie stoi z boku dokonujących się zmian, wreszcie sądu będącego integratorem zachodzących zjawisk społecznych. Ważnym zadaniem sądu jest propagowanie koncyliacyjnych metod rozwiązywania sporów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zjawisko przedsiębiorczości gospodarczej w Polsce - determinanty sukcesu strony 90 - 111
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Banasik P., Morawska S.: Wymiar Sprawiedliwości na rzecz jakościowego rozwoju przedsiębiorczości// Zjawisko przedsiębiorczości gospodarczej w Polsce - determinanty sukcesu/ ed. Autorzy: Przemysław Banasik, Kamil Brodnicki, Ewa Grzegorzewska-Mischka, Sylwia Morawska, Wojciech Wyrzykowski, Mariusz Zaborowski Gdańsk: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2015, s.90-111
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi