Wytwarzania energii z wody na obiektach o bardzo niskich spadach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wytwarzania energii z wody na obiektach o bardzo niskich spadach

Abstrakt

W referacie przedstawiono sposób pozyskiwania energii z wody oraz wykorzystanie zasobów technicznych w Polsce. Następnie opisano rodzaje turbin wodnych. W dalszej części przedstawiono rurową turbinę wodną z wirnikiem Kaplana oraz ślimaka Archimedesa, jako technologie wytwarzające energię z wody na obiektach o bardzo niskich spadach. Na końcu opisano perspektywy wykorzystania w przyszłości coraz niższych spadów

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom I strony 245 - 251
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Izwantowski M.: Wytwarzania energii z wody na obiektach o bardzo niskich spadach// Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom I/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, 2013, s.245-251
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi