Wyznaczanie gętości upakowania materiału sypkiego w silosie na podstawie danych pomiarowych elektrycznej tomografii pojemnościowej (ECT) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie gętości upakowania materiału sypkiego w silosie na podstawie danych pomiarowych elektrycznej tomografii pojemnościowej (ECT)

Abstrakt

W artykule przedstwiono wyniki wstępnych badan majacych na celu określenie ilościowej zalezności pomiedzy zmianami koncentracji 9wskaźnika porowatości) o wiekościa pomieroznych zmian pojemności elektord pomiarowych stosowanych w elektrycznej Tomografii Pojemnościowej. Pomiary wykonao dla przypadku różnego zagęszczenia początkowego silosu cylindrycznego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Automatyka / Automatics nr T. 13, strony 1285 - 1295,
ISSN: 1429-3447
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Grudzien K., Niedostatkiewicz M., Chaniecki Z., Romanowski A., Sankowski D.: Wyznaczanie gętości upakowania materiału sypkiego w silosie na podstawie danych pomiarowych elektrycznej tomografii pojemnościowej (ECT)// Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. -Vol. T. 13., nr. z. 3 (2010), s.1285-1295
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi