Wyznaczanie parametrów lepkosprężystego modelu Burgersa mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie badania pod obciążeniem dynamicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie parametrów lepkosprężystego modelu Burgersa mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie badania pod obciążeniem dynamicznym

Abstrakt

Metoda wyznaczania parametrów reologicznych lepkosprężystego modelu Burgersa dla mieszanek mineralno-asfaltowych bazująca na podstawie wyników badania pełzania pod obciążeniem statycznym bywa często kłopotliwa. Autorzy artykułu przedstawiają, stosowaną przez nich, metodę wyznaczania tych parametrów na podstawie wyników badania próbek pod obciążeniem dynamicznym przy wykorzystaniu programu komputerowego VEROAD. Metoda bazująca na wynikach badania dynamicznego nie jest nowym pomysłem. Po raz pierwszy jednak w Polsce, a drugi w Europie do tego celu autorzy wykorzystali aparat AMPT/SPT firmy IPC Global.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 344 - 348,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Jaczewski M., Mejłun Ł.: Wyznaczanie parametrów lepkosprężystego modelu Burgersa mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie badania pod obciążeniem dynamicznym// Drogownictwo. -., nr. 11 (2013), s.344-348
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi