Wyznaczanie przepływów obliczeniowych w instalacjach wodociągowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie przepływów obliczeniowych w instalacjach wodociągowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Abstrakt

W referacie przedstawiono metodę opracowywania wyników monitoringów przepływów w przyłączach wodociągowych. Zaproponowana metoda opracowywania statystycznego danych pomiarowych umożliwia wyznaczanie przepływów o określonym prawdopodobieństwie nieprzewyższenia. Proponowana metoda może być wykorzystywana zarówno do określania przepływów dla konkretnych, pojedynczych obiektów, w oparciu o monitoringi na nich prowadzone jak również, w przypadku większej liczby danych, dla większej liczby jednorodnych obiektów, do wyznaczania wzorów opisujących przepływy obliczeniowe w zależności od zdefiniowanej wielkości i charakteru instalacji/obiektu. Zaproponowaną metodę wykorzystano następnie do opracowania wspomnianych zależności do wyznaczania przepływów obliczeniowych w instalacjach wodociągowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Aby badania uczynić bardziej kompletnymi, opracowano dodatkowo propozycję zasady doboru wielkości wodomierzy głównych instalacji jw. z wykorzystaniem wyznaczanych przez autorkę przepływów obliczeniowych, a także opracowano nomogramy doboru wielkości wodomierzy i prognozowania objętości wody przepływającej w poszczególnych zakresach pomiarowych (charakteryzujących się różną dokładnością pomiaru) wodomierzy odpowiednio dobranych co do wielkości i różnych klas metrologicznych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Orłowska-Szostak M.: Wyznaczanie przepływów obliczeniowych w instalacjach wodociągowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych// IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna : Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja = IV Conference of Science and Technology : Water Supply and Sewage Systems Inside Buildings : design, construction and operation, Warszawa- Dębe, 12-13.05.2011/ ed. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechnika Warszawska. : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2011, s.67-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi