Wyzwania metodyczne w procesie zarządzania bezpieczeństwem elektrowni jądrowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyzwania metodyczne w procesie zarządzania bezpieczeństwem elektrowni jądrowych

Abstrakt

W pracy przedstawiono aktualne zagadnienia i wyzwania metodyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem elektrowni jądrowych. Nawiązuje się m.in. do publikacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z siedzibą w Wiedniu w sprawie zintegrowanego podejścia do zarządzaniu bezpieczeństwem (safety) i ochroną (security). Podkreśla się znaczenie projektowania niezależnych barier w systemie zabezpieczeń i zwiększania roli pasywnych układów zabezpieczeń. Nowym wyzwaniem jest wprowadzanie technologii cyfrowej w układach monitorowania, sterowania i automatyki zabezpieczeniowej elektrowni jądrowych. W tym kontekście przybliża się problematykę projektowania i użytkowania systemowych rozwiązań bezpieczeństwa funkcjonalnego w cyklu życia, bazujących na analizie zagrożeń i ocenie ryzyka w nawiązaniu do wymagań norm międzynarodowych IEC 61508 i IEC 61513. Na tym tle charakteryzuje się system certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne. Wskazuje się na potrzebę opracowania zintegrowanego systemu zarządzania kompetencjami kadry menedżerskiej i technicznej, a także odpowiedniego kształtowania czynników ludzkich oraz kultury bezpieczeństwa. Wskazano na wyzwania metodyczne dotyczące analiz i ocen bezpieczeństwa elektrowni jądrowych wyposażonych w reaktory nowej generacji wymagające rozszerzonych badań w ramach współpracy międzynarodowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Energetyka jądrowa w Polsce strony 638 - 665
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K.: Wyzwania metodyczne w procesie zarządzania bezpieczeństwem elektrowni jądrowych// Energetyka jądrowa w Polsce/ ed. red. nauk. K. Jeleń, Z. Rau. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, s.638-665
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi