Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej – wymagania i kryteria - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej – wymagania i kryteria

Abstrakt

Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniom zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia z uwzględnieniem norm międzynarodowych PN-ENIEC 61508 i PN-ENIEC 61511 oraz zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w systemach i sieciach komputerowych w nawiązaniu do wytycznych OECD i wymagań normy PN-ISO/IEC 27001. Rozważa się przykłady skupionych i rozproszonych sieci komputerowych pełniących funkcje monitorowania, sterowania i zabezpieczeń, w tym systemu SCADA w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej. Zarysowuje się całościowe podejście do formułowania wymagań i kryteriów z uwzględnieniem aspektów safety i security w analizie zagrożeń i ocenie ryzyka. Przestawia się również wymagania dotyczące oprogramowania realizującego funkcje związane z bezpieczeństwem oraz kanałów komunikacyjnych uczestniczących w realizacji tych funkcji w przemysłowych sieciach komputerowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. strony 405 - 441
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K., Porzeziński M.: Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej – wymagania i kryteria// Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa./ ed. Pach A.R., Rau Z., Wągrowski M. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA, 2013, s.405-441
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi